Continuïteit

Alles mag omvallen behalve dát

Continuïteit

Jouw IT-omgeving moet áltijd beschikbaar zijn. Jouw organisatie is tenslotte steeds afhankelijker van je IT-omgeving en continuïteit is een steeds belangrijkere voorwaarde voor het vervullen van uw toekomstplannen. Met onze continuïteitsplannen gaan we in op de risico’s op IT-gebied en zoeken naar oplossingen die verschillende risico’s tot een minimum beperken. Hierbij richten we ons specifiek op maatregelen om de gevolgen te beperken en continuïteit te waarborgen. We doen er alles aan om problemen voor te zijn. Zo monitoren we jouw IT-omgeving en hebben we veelal de uitdagingen in kaart voordat deze effectieve problemen veroorzaken. Het tegengaan van Downtime is bij ons Top of Mind!

Get inspired! Onze kenners helpen
je graag verder.

Michel Gout

Continuïteit

Stel je vraag

continuiteit

Continuïteitsmanagement bij uitval van ICT of elektriciteit is vaak een ondergeschoven kindje: het onderwerp waar je ‘ook nog wat mee moet’. En dat terwijl jouw organisatie meer en meer afhankelijk is van informatie, software en communicatiemiddelen – en dus in hoge mate kwetsbaar voor uitval van IT en/of elektriciteit. De continuïteit van jouw dienstverlening aan je klanten kan bij uitval dan ook zwaar onder druk komen te staan. Dit willen we samen met jou te allen tijden voorkomen.

Door mijn Continuiteitsplan bij Indito weet ik dat ik minimaal kwetsbaar ben voor uitval van IT tegen een vast bedrag per maand

Simon Oosterwijk, GB BV

Diensten

Zekerheid voor een vaste prijs

In een Continuïteitsplan spreek we bepaalde zaken af over de continuïteit van jouw IT-omgeving. We bepalen in overleg bedrijf kritische onderdelen en processen en maken prestatieafspraken over beschikbaarheid hiervan. Natuurlijk vergeten we hierbij het onderhoud niet. Gelukkig monitoren we IT-omgevingen tegenwoordig voortdurend zodat we mogelijke bedreigingen voor kunnen zijn. Voor deze zaken spreken we een vast maandtarief af. Jij weet waar je aan toe bent en wij regelen het gewoon!

continuiteit

Behoefte aan een externe IT-expertise

Door de enorme en snelle ontwikkelingen in de wereld van IT valt het voor jouw organisatie misschien niet mee de IT-medewerkers te vinden met de juiste kennis en expertise. Of wellicht zijn de kosten voor het op peil houden van de kennis en kunde van bestaande IT-medewerkers wel erg hoog. Hierin kunnen wij je helpen. Wij hebben zeer deskundige experts die we bij jou kunnen detacheren om jouw mensen te ondersteunen. Of wil je dat we jouw externe IT-afdeling zijn. Dat kan ook!

Voorkomen is beter dan …

Door monitoring houden wij jouw IT-omgeving (op locatie of in de cloud) proactief in de gaten. Wij noemen het ook wel voorspellend beheer. Door ICT Monitoring zien we onregelmatigheden in de infrastructuur vroegtijdig zodat we incidenten voorkomen. We leggen hierbij de focus op het in kaart brengen van capaciteit-, performance- en beschikbaarheidsproblemen met als doel patronen (trends) op te sporen die mogelijk leiden tot incidenten (uitval) en te komen tot verbetervoorstellen.

Klant cases