Indito gaat uiterst zorgvuldig om met jouw gegevens en zorgt ervoor dat deze beveiligd en beschermd worden volgens de actuele wetgeving op het gebied van de bescherming persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we je uit hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens, waarom we deze verzamelen en hoe we deze verwerken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Indito verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Indito verzamelt de volgende persoonlijke gegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Bedrijfsnaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Locatiegegevens
  • E-mails, chatberichten en/of telefoongesprekken

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

Indito verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe wij persoonsgegevens verwerken

Om onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te kunnen voeren bewaren wij je gegevens in onze (online) systemen. Indito maakt gebruik van Microsoft Dynamics 365, SharePoint Online en Exchange Online voor het vastleggen van (klant)relatie- en persoonlijke gegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Indito bewaart je persoonsgegevens zolang dat wettelijk verplicht of nodig is. Per specifiek doeleinde van de gegevens wordt bekeken wat de noodzakelijke bewaarperiode is en welke gegevens hiervoor nodig zijn. Als er geen reden meer is om je gegevens te bewaren worden deze gegevens definitief verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Indito verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Deze derden kunnen bijvoorbeeld vervoerders, financiële dienstverleners, leveranciers en/of hostingpartijen zijn.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Op onze website maken wij en derde partijen gebruik van cookies. Dit doen wij om de diverse functionaliteiten op deze website mogelijk te maken, om het advertentieaanbod voor jou te verbeteren en om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag op onze website. Door op de ‘ik ga akkoord’ button te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies zoals hier omschreven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Indito en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@indito.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek . Indito wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Indito neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@indito.nl.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via info@indito.nl of 0570 796 100.