Bij De Klipper Zorg realiseerden ze zich dat, hoewel hun IT-structuur op papier goed was, het in de praktijk niet werkte zoals gewenst. Het leek erop dat de technologische hulpmiddelen, die hen zouden moeten ondersteunen, niet volledig benut werden. Dit zorgde voor een groeiende behoefte aan vernieuwing en optimalisatie. INDITO werd benaderd om ervoor te zorgen dat IT een bevorderende kracht binnen de organisatie zou worden.

SAMEN NAAR DE TOP .

Met een nieuwsgierige en open houding stapte INDITO in om samen met De Klipper Zorg het roer om te gooien. Er volgde een eerste verkenning van hun huidige IT-landschap. INDITO heeft niet alleen gezorgd voor het koppelen van de juiste licenties aan de juiste gebruikers, maar ook een schat aan kennis en tools gedeeld. De Klipper Zorg kon hierdoor vol vertrouwen op pad met de nieuwe IT structuur.
Het resultaat was een hernieuwd geloof in de mogelijkheden van IT.

De Klipper Zorg aan het woord:

INDITO verzorgt sinds eind 2020 onze IT omgeving. We zijn door een tip in contact gekomen met de mensen van INDITO en met elkaar aan werk ‘t gegaan. Het beeld dat we in de kennismaking kregen werd bevestigd. De professionele werkwijze die ze hanteren is hierin van grote waarde geweest. Er werd vóóral gevraagd waar wij behoefte aan hadden. We werden meegenomen in de mogelijkheden die o.a. Microsoft 365 biedt.
Intussen zijn we 2,5 jaar verder en kunnen we stellen dat we een stabiele IT omgeving hebben. De IT omgeving is ingericht op behoefte van De Klipper Zorg en medewerkers. De ondersteuning van INDITO is professioneel en begrijpelijk voor mensen die vooral gericht zijn op zorg en dienstverlening aan mensen.
Het plezierige en adequate contact over en weer bevestigd de inhoudelijk en goede relatie waar beide organisaties voor staan.

We kunnen voor alles wat met onze netwerkomgeving te maken heeft bij hen terecht én voor meer.
We hebben onlangs ons 10-jarig jubileum gevierd en we gaan vol vertrouwen met Indito de toekomst in.

Adrie Kemper

Directeur De Klipper Zorg

Support ticket aanmaken