Al jaren staan Senzora B.V. en INDITO zij aan zij als vrienden. In een voortdurende zoektocht naar verbetering, kwam de vraag naar de mogelijkheden van een beveiligde printomgeving. Deze droom werd vervuld door de implementatie van Ysoft-SafeQ’s follow-me printoplossing.

De beveiliging en bescherming van informatie behoren tot de belangrijkste uitdagingen voor bedrijven en zakelijke omgevingen. Het grootste risico is nog steeds de onbeheerde toegang tot bedrijfsapparatuur, maar ook tot gevoelige en vertrouwelijke informatie. Een belangrijk potentieel datalek binnen de kantooromgeving is de multifunctional (MFP).

RISICO’S VERMIJDEN

Wat je wilt vermijden, is de tijdspanne tussen het moment dat een gebruiker een printopdracht geeft en het moment dat deze persoon bij de printer is om de afgedrukte documenten op te halen. Immers, in die tijdspanne kunnen onbevoegden de documenten inzien of zelfs meenemen: een datalek van de eerste orde. De oplossing hiervoor is uitgesteld printen waarbij de printer pas afdrukt nadat de opdrachtgever zich bij een MFP meldt en identificeert.

AFDRUKKEN ‘VOLGEN’ HUN EIGENAAR

De SafeQ follow-me printoplossing is gebaseerd op een door de beheerder gecontroleerde gebruikerstoegang; de beheerder zorgt voor de toewijzing en het beheer van gebruikerstoegangsrechten om zeker te zijn dat alleen geregistreerde gebruikers toegang krijgen tot de multifunctionele apparaten. Documenten die zijn verstuurd om af te drukken “volgen” vanaf nu hun eigenaar naar een willekeurig afdruksysteem in de organisatie (locatie onafhankelijk) die is gekoppeld aan SafeQ en waarvoor de medewerker is gemachtigd om naar af te drukken. De afdrukken worden pas vrijgegeven zodra de gebruiker zich door middel van een ID-kaart (tag of druppel) bekend maakt aan de MFP.

 

SafeQ Follow-me printing biedt een aantal voordelen

  • OPDRACHTEN WORDEN GEPRINT TERWIJL DE GEBRUIKER AANWEZIG IS BIJ DE MACHINE

  • ER WORDT GEEN INFORMATIE BEWAARD OP DE MACHINE

  • BEPERKINGEN OP GEBRUIKERSRECHTEN KUNNEN WORDEN INGEREGELD

  • AFDRUKKOSTEN WORDEN VERMINDERD MET ZO’N 20%

  • VERBETERDE BEVEILIGING VAN HET APPARAAT

Support ticket aanmaken